Skip to content

AnvilDumpStateJsonRpcResponse

AnvilDumpStateJsonRpcResponse: JsonRpcResponse<"anvil_dumpState", SerializeToJson<AnvilDumpStateResult>, AnvilError>

JSON-RPC response for anvil_dumpState procedure

Source

responses/AnvilJsonRpcResponse.ts:132