Skip to content

EthEstimateGasJsonRpcProcedure

EthEstimateGasJsonRpcProcedure: (request) => Promise<EthEstimateGasJsonRpcResponse>

Parameters

request: EthEstimateGasJsonRpcRequest

Returns

Promise<EthEstimateGasJsonRpcResponse>

Source

procedure/EthProcedure.ts:95